V současné době se vývoj informačních technologií neustále zrychluje a zdokonaluje. Pro děti je tak velice důležité, aby se tyto technologie začaly učit co nejdříve a to ideálně formou her nebo zábavy. Na základě toho jsme se rozhodli v inovačním centru BRIDGE 714 podporovat dětské IT dovednosti a to formou níže uvedených kroužků.

Technohraní

Pro děti od 6 do 11 let – aktuálně probíhá

Robotika a programování

Pro děti od 12 do 15 let – aktuálně probíhá

Programování v Minecraftu

Pro děti od 6 do 15 let – připravujeme, plánovaný začátek druhé pololetí školního roku 2018/2019